Generelt for alle Race Around Denmark´s løb gælder følgende.

En aflysning af et løb pga. force majeure (vejrlig eller andet), der ikke muliggør gennemførelsen af løbet vil ikke medføre en tilbagebetaling af startgebyret.

Skulle løbet blive aflyst på grund af for få tilmeldinger, tilbagebetales det fulde beløb til de, som har tilmeldt sig.

Ønsker en rytter eller et hold at framelde sin deltagelse vil følgende betingelser gælde:

  • Ved frameldelse 30 dage før løbets afholdelse refunderes 50 % af startgebyret.
  • Ved frameldelse senere end 30 dage før løbets afholdelse er det ikke muligt at få refunderet dele af startgebyret.

Skulle en rytter eller et hold blive forhindret i at deltage er det tilladt at overdrage sin plads i løbet til en ny rytter eller et nyt hold. Det er dog ikke muligt for den nye rytter eller det nye hold at stille op i en anden kategori end den oprindelige.

Skulle en rytter eller hold blive forhindret i at deltage i et løb, er det muligt uden beregning af udskyde sin deltagelse til samme løb året efter.