20180824_215806

EXPLORER løbene køres efter “unsupported” regler:

1. Rytteren skal køre hele etapen.

2. Al færdsel skal foregå på cyklen eller på gåben med cyklen.

3. Rytteren skal være selvforsynende og må ikke modtage hjælp fra private undervejs på etapen.

4. Drafting (at ligge i læ af andre) er forbudt. Det er tilladt at køre to personer (og ikke flere) sammen, dog højst 30 minutter. Dette skal ske, uden at der draftes.

5. Alle ryttere skal følge løbsruten.

6. Alle ryttere forventes at følge trafikloven.

7. Alle ryttere forventes at køre fair og forsvarligt med hensyntagen til øvrige trafikanter og naturen. Henkastning af affald er strengt forbud.

8. Alle ryttere skal benytte sig af lys i tidsrummet mellem solnedgang og solopgang.

9. Alle ryttere forventes at have de fornødne forsikringer. Løbsledelsen fralægger sig ethvert ansvar i forbindelse med person- og materiel skade.

10. Alle ryttere skal under al færdsel på cyklen bærer cykelhjelm.

11. Det er ikke tilladt at benytte hovedtelefoner i begge ører. Det skal være muligt at høre den øvrige trafik.

12. Alle ryttere skal medbringe en GPS tracker. Denne udleveres af løbsledelsen før løbsstart.