Cykler på stativ

Forud for deltagelse i vores løb, skal du i god tid sikre dig, at du er i stand til gennemføre løb som vores. Rådfør dig evt. med din læge. Og sørg for at din træning står mål med udfordringen.

Du skal i god tid sikre dig, at du har de fornødne forsikringer både i tilfælde af person- og materiel skade.

Du skal sikre dig, at din cykel er i en tilstrækkelig god forfatning, så den ikke på nogen kan udgøre en risiko for dig selv og andre.

Du er forpligtet til at have læst løbets regler. Et brud på disse kan føre til diskvalifikation.

Du skal før løbet have sikret dig, at du har fået udleveret din tracker, løbspose, o.l. Orientér dig om, hvor og hvornår disse eventuelt udleveres.

Du skal før løbet have påmonteret dit løbsnummer, reflekser o.l. på cyklen. Har du følgebil med i dit løb, gælder det også for din bil. Orientér dig i reglerne om, hvor de skal sidde.