Fra tirsdag d. 28. maj kl. 12.00 ind til søndag d. 2. juni kl. 20.00, er der mulighed for, at deltagere og ledsagere kan overnatte i campingvogne og autocampere på løbspladsen (se under ”Start og målområde”).

Derudover er der mulighed for at gøre brug af nogle af Horsens´ mange andre overnatningsmuligheder. Blandt andet ligger Danhostel Horsens Vandrehjem kun ca. 500 meter fra løbspladsen.

VIGTIGT: Der gøres opmærksom på, at der under løbet for en stor del af tiden vil være aktivitet på pladsen, men at løbsledelsen ikke gør nogen yderligere tiltag i forbindelse med sikkerhed. Ved overnatning på pladsen, eller opbevaring af campingvogn med dertil hørende indhold fraskriver løbsledelsen sig ethvert ansvar i forbindelse med eventuelle indbrud o.l.

Der vil være mulighed for at opbevare personligt bagage og ejendele i et aflåst rum på løbspladsen i dagene, hvor løbet er i gang. Selvom det er opbevaret forsvarligt, ydes dette som en service og løbsledelsen fraskriver sig også her erstatningspligt i tilfælde af indbrud eller lignende.

overnatning-i-horsens