Race Around Denmark 2020

Ved tilmelding pålægges et tilmeldingsgebyr på 40,- kroner.

A registration fee of 40 kroner (5,33 euro) will be added when registrering.