Sikkerhed

Race Around Denmark er skabt både for de eventyrlystne og for de konkurrenceorienterede. Ens for alle er, at færdselsloven skal overholdes og løbets sikkerhedsforskrifter skal følges.

Race Around Denmark vægter sikkerheden frem for alt. Overtrædelser af love og løbsregler kan derfor blive mødt med sanktioner, det være sig fra tidsstraf til udelukkelse fra løbet.

Løbsjuryen vil i hvert enkelt tilfælde vurdere og taksere overtrædelsen i henhold til reglerne og overtrædelsens karakter. Det vil være muligt for deltagerne at anke juryens bestemmelser, hvorefter denne vil tage sin endelige afgørelse, som vil være den endelige.

For at undgå unødvendige risici er det derfor påliggende samtlige deltagere at sætte sig grundigt ind i løbets reglement.

 

  RULEBOOK DANSK                                     RULEBOOK, ENGELSK

Rulebook Dan. 2018              Rulebook Eng. 2018