Aflyses løbet grundet force majeure tilbagebetales tilmeldingsgebyret ikke. Vi vil dog i allervidest mulig omfang forsøge at afholde løbet. En aflysning vil kun kunne forekomme i ekstreme tilfælde.

Ønsker du selv at framelde din deltagelse vil refundering ske ud fra følgende betingelser:

Ved framelding før d. 1. juni refunderes 50 % af tilmeldingsgebyret.

Efter d. 1. juni refunderes tilmeldingsgebyret ikke.