FAQ – Frequently Asked Questions

Læs løbets reglement grundigt. Her vil mange af svarene på nedenstående spørgsmål være uddybet. Spørgsmål sendes til: info@racearounddenmark.org

Kan jeg kvalificere mig til RAAM i unsupported?
Nej, det er ikke muligt at kvalificere sig til RAAM i unsupported, da det er et væsentligt aspekt af RAAM at få erfaring med at køre med følgebil.

Kan jeg kvalificere mig til RAAM når jeg kører på hold?
Nej, det er ikke muligt at kvalificere sig direkte til RAAM som duo eller hold af den simple grund, at RAAM ikke kører med kvalifikationskrav for disse.

Kan jeg køre Race Around Denmark på egen hånd?
Ja, hvis du vælger at køre “unsupported” skal du køre løbet på egen hånd.
Vælger du at køre “supported”, skal du have et crew, som følger dig på ruten.

Hvor mange skal der være på et crew?
Der skal være mindst tre mand på et crew på EXTREME ruten. På CHALLENGE ruten skal der være mindst to mand i bilen. I hver bil skal mindst to have kørekort.

Hvor mange følgebiler skal jeg have?
Mindst én eftersom det er obligatorisk at følgebilen følger rytteren i alle timer fra kl. 19.00 til 07.00. Det kan især på EXTREME ruten være en fordel at have to biler, så crew medlemmerne også kan få sovet. Eksempelvis kan en følgebil nr. 2 køre i forvejen. Crewet heri kan få sovet og derefter afløse følgebil nr. 1. En anden mulighed er at medbringe en autocamper, hvor dele af crewet kan sove i for så at bytte med de andre crewmedlemmer.

Det er vigtigt, at der hele tiden er to crewmedlemmer i følgebilen på EXTREME ruten, hvis en anden bil er tilknyttet holdet. Benyttes kun én følgebil på EXTREME ruten skal der være minimum tre crewmedlemmer heri, deraf mindst to med kørekort.

Hvor stor må følgebilen være?
2.10 meter bred, 5.60 meter lang og med en maksimal højde på 2.50 meter

Kan min følgebil være en autocamper?
Nej. Se reglementet.

Er motorcykler tilladt som følgebil?
Nej.

Hvad er distancerne i Race Around Denmark?
EXTREME ruten er 1.600 km med ca. 10.000 højdemeter. CHALLENGE ruten er er 800 km med ca. 5.200 højdemeter. EXPERIENCE ruten er ca. 400 kilometer.

Hvad er tidsgrænserne for de tre distancer?
Se tidsgrænserne for supported og unsupported under HER

Er ruten markeret?
Nej. Det er en del af udfordringen at navigere undervejs.

Hvordan navigeres der undervejs?
Hvert hold vil modtage en ”Routebook” med præcis angivelse af ruten. Derudover vil der være en GPX fil til download, så ruten kan følges via satellit navigation. Navigation via satellit er ikke altid præcis og i tvivlsspørgsmål er det ”Routebook´en” der er gældende.

Kan jeg udskifte et crewmedlem undervejs?
Kun i nødstilfælde. Og sker det, skal løbsledelsen blive informeret derom. Det nye crewmedlem skal være bekendt med løbets regler og betingelser for deltagelse, førend vedkommende indtræder i løbet.

Hvad består cykel- og bilinspektion af?
For at gøre RAD til så sikkert og fair et løb som overhovedet muligt er det vigtigt, at alle hold gør sig de største sikkerhedsforanstaltninger. Inspektionerne skal være med til at sikre, at dette sker. Se reglement for udspecificeringen af krav til cykler og biler.

Skal hele crewet møde op til inspektionerne?
Nej. Det er ikke nødvendigt.

Skal hele crewet møde op til indskrivning til løbet?
Nej. Men det er et krav at alle underskriver betingelserne for deltagelse. Har et hold ikke gjort det, vil rytteren blive nægtet start.

Hvor og hvornår foregår indskrivning?
Indskrivning vil foregå på løbspladsen. Se skiltene på dagen. Der vil til hver distance være afsat et tidsrum, hvor indskrivning foregår. Se tidsplan under ”Tid og sted”.

Hvad sker der, hvis man kommer for sent til løbsstart?
Too bad. Tiden starter på det starttidspunkt, hver rytter eller hvert hold har fået tildelt og stoppes ikke igen, førend rytteren eller holdet når i mål.

Hvad sker der, hvis et hold mister et medlem forud for starten på løbet?
Det er muligt at skifte ud på holdet som man vil, så længe det sker før indskrivning til løbet. Et firmandshold kan bestå af 3-4 ryttere.

Er timestations bemandede?
Nogle er, andre er ikke. Ved de bemandede timestation registreres holdene af officials, ved de ubemandede er det holdenes pligt at ringe til Race Office, når man passerer.

Skal jeg have en læge med på holdet?
Nej. En læge er god at have med, men ikke et krav.

Kan jeg selv bestemme mit starttidspunkt?
Nej, starttidspunktet for hver rytter/hold tildeles af løbsledelsen og vil ske ud fra princippet ”Først tilmeldte – sidste starttidspunkt, sidst tilmeldte – første starttidspunkt”.

Der startes med 2. minutters intervaller på alle distancer.

Skal en følgebil altid følge bagefter rytteren?
Nej, ikke alle døgnets 24 timer. I timerne mellem 19 og 07 er det obligatorisk, ligesom det også er det ved dårlig sigtbarhed og når en Timestation passeres. Da skal bilen følge lige bagefter rytteren, eller så tæt på som det er forsvarligt. Ved stejle eller lange nedkørsler bør afstanden øges en smule af sikkerhedshensyn. En tommelfingerregel er, at det ikke må være muligt for andre biler at lægge sig mellem rytter og følgebil.

Er det okay at bruge en pandelampe i stedet for en lygte fastmonteret på cyklen?
Nej, lys skal være fastmonteret på cyklen, men det er tilladt at bruge en pandelampe som supplerende lys. Det er desuden vigtigt, at lys ikke er så skarpt og indstillet på en måde, så det er generende for den øvrige trafik.

Kan jeg få pengene tilbage, hvis jeg ikke skal køre løbet alligevel?
Se “Aflysninger

This post is also available in: English