Gode råd til deltagerne

FØR LØBET 

Forud for deltagelse i vores løb, skal du i god tid sikre dig, at du er i stand til gennemføre løb som vores. Rådfør dig evt. med din læge. Og sørg for at din træning står mål med udfordringen.

Du skal i god tid sikre dig, at du har de fornødne forsikringer både i tilfælde af person- og materiel skade.

Din cykel skal være tilstrækkelig god forfatning, så den ikke på nogen kan udgøre en risiko for dig selv og andre. Vi anbefaler du får den tjekket hos en cykelsmed inden afgang. 

Du er forpligtet til at have læst løbets regler. Et brud på disse kan føre til diskvalifikation.

Du skal før løbet have sikret dig, at du har fået udleveret din tracker, løbspose, o.l. Orientér dig om, hvor og hvornår disse eventuelt udleveres. 

Du skal før løbet have påmonteret dit løbsnummer, reflekser o.l. på cyklen. Har du følgebil med i dit løb, gælder det også for din bil. Orientér dig i reglerne om, hvor de skal placeres. 

Cykler på stativ

UNDER LØBET

Sørg for undervejs i løbene, at få tilstrækkeligt med væske og energi.

Nogle er i stand til at sidde 16-20-24 timer på cyklen, andre er ikke. Sikr dig at du mentalt årvågen hele løbet igennem. Har du ambitioner om at cykle med et minimum af søvn, anbefaler vi, at du har en ledsager med til at tage bestik af din tilstand undervejs.

Løbet forløber i alle døgnets 24 timer. Det er tilladt at forlade ruten og sove i hallerne eller på campingpladser man møder.
Du skal ALTID genoptage løbet på ruten, præcis på det sted hvor du forlod den! 

Ønsker man at forlade løbet meldes dette til en løbsofficial.

EFTER LØBET

Husk alt dit udstyr og har ryd op efter dig selv.

Er du i stand til at køre hjem?. Vi anbefaler, at ryttere, der har været anstrengt undervejs afventer nogle timer med at køre selv. Vi anbefaler at vores deltagere bliver transporteret af andre hjem.

Indtag efterfølgende tilstrækkelig med energi og særligt væske, og det specielt, hvis løbet har været afholdt under varme forhold.

Målområdet vil efter løbet være åbent og bemandet, så det er muligt at opholde sig der efterfølgende og indtage energi og væske.

This post is also available in: English