EXPLORER løbene køres efter “unsupported” regler:

1. Rytteren skal køre hele løbet

2. Al færdsel skal foregå på cyklen eller på gåben med cyklen.

3. Rytteren skal være selvforsynende og må ikke modtage hjælp fra private undervejs på etapen.

4. Drafting (at ligge i læ af andre) er forbudt. Det er tilladt at køre to personer (og ikke flere) sammen.

5. Alle ryttere skal følge løbsruten.

6. Alle ryttere skal følge færdselsloven.

7. Alle ryttere forventes at køre fair og forsvarligt med hensyntagen til øvrige trafikanter og naturen. Henkastning af affald er strengt forbudt.

8. Alle ryttere skal benytte sig af lys i tidsrummet mellem solnedgang og solopgang.

9. Alle ryttere forventes at have de fornødne forsikringer. Løbsledelsen fralægger sig ethvert ansvar i forbindelse med person- og materiel skade.

10. Alle ryttere skal under al færdsel på cyklen bære cykelhjelm.

11. Alle ryttere skal medbringe en GPS tracker. Denne udleveres af løbsledelsen før løbsstart.

This post is also available in: English