Hvad er ultracykling

Læs løbets reglement grundigt. Her vil mange af svarene på nedenstående spørgsmål være uddybet.

Ultracykling kræver en stærk fysik, en vilje af stål og – hvis du vælger at køre supported; godt teamsamarbejde.

Det byder på uventede oplevelser, store udfordringer og nye bekendtskaber.

Målet om gennemførelse skaber motivation, forventning og spænding, som efter løbet afløses af stolthed, brugbar erfaring og minder for livet.

Ultracykling kan køres “supported” eller “unsupported”. Fælles for begge kategorier er, at det er forbudt af “drafte”, dvs. at ligge i læ andre ryttere.

DU SKAL DELTAGE HVIS:

  • Du ønsker et seriøst mål, der kræver dedikation, og som vil være et minde for livet.
  • Du ønsker at afprøve dine grænser i et ultracykelløb.
  • Du ønsker at se Danmarks smukke natur fra cykelsadlen.
  • Du ønsker at indgå på et hold og opnå et helt nyt syn på, hvad teamsamarbejde er.
  • Du ønsker at oparbejde erfaring med henblik på større, internationale løb.
  • Du ønsker at give dine sponsorer eksponering

FAQ – Frequently Asked Questions

Læs løbets reglement grundigt. Her vil mange af svarene på nedenstående spørgsmål være uddybet.

Kan jeg kvalificere mig til RAAM i unsupported?

Nej, det er ikke muligt at kvalificere sig til RAAM i unsupported, da det er et væsentligt aspekt af RAAM at få erfaring med at køre med følgebil.

Kan jeg kvalificere mig til RAAM når jeg kører på hold?

Nej, det er ikke muligt at kvalificere sig direkte til RAAM som duo eller hold af den simple grund, at RAAM ikke kører med kvalifikationskrav for disse.

Kan jeg køre Race Around Denmark på egen hånd?

Ja, hvis du vælger at køre “unsupported” skal du køre løbet på egen hånd. Vælger du at køre “supported”, kører du med følgebil.

Hvor mange følgebiler skal jeg have?

Mindst én og bilen skal følge rytteren i alle timer fra kl. 19.00 til 07.00. Der skal være minimum 2 crewmedlemmer med kørekort i aktive følgebiler. 

Hvor mange skal der være på et crew?

Der skal være mindst tre mand på et crew på EXTREME ruten. På CHALLENGE ruten skal der være mindst to mand i bilen. I hver bil skal mindst to have kørekort.

Hvor stor må følgebilen være?

2.10 meter bred, 5.60 meter lang og med en maksimal højde på 2.50 meter

Kan min følgebil være en autocamper?

Nej. Se reglementet.

Er motorcykler tilladt som følgebil?

Nej.

Hvad er distancerne i Race Around Denmark?

Race Around Denmark ruten er 1.600 km, Race Around Jutland ruten er er 800 km, Race Coast 2 Coast ruten er ca. 400 kilometer, og Race Around Mols er 200km. 

Hvad er tidsgrænserne for de 4 distancer?

Se tidsgrænserne for supported og unsupported under HER

Er ruten markeret?

Nej. Det er en del af udfordringen at navigere undervejs.

Hvordan navigeres der undervejs?

Hvert hold vil modtage en ”race book” med angivelse af ruten. Derudover vil der være en GPX fil til download, så ruten kan følges via satellit navigation. 

Kan jeg udskifte et crewmedlem undervejs?

Ja, men løbsledelsen informeres om det. Det nye crewmedlem skal være bekendt med løbets regler og betingelser for deltagelse.

Hvad består cykel- og bilinspektion af?

RAD inspektøren / Race Directeur går biler og cykler igennem og sikrer de lever op til reglerne.  

Skal hele crewet møde op til inspektionerne?

Nej. Det er ikke nødvendigt.

 

Kan jeg udskifte et crewmedlem undervejs?

Ja, men løbsledelsen informeres om det. Det nye crewmedlem skal være bekendt med løbets regler og betingelser for deltagelse.

Hvor og hvornår foregår indskrivning?

Indskrivning vil foregå på løbspladsen. Se skiltene på dagen. Der vil til hver distance være afsat et tidsrum, hvor indskrivning foregår. Se tidsplan under ”Tid og sted”.

Hvad sker der, hvis man kommer for sent til løbsstart?

Da det kan anses som en fordel at starte bagerst flyttes holdet som udgangspunkt bagerst i køen, og starter tidligst 20 minutter efter sidste startende. 

Udskiftning af medlem på supported crew.

Det er muligt at skifte ud på holdet som man vil, så længe det sker før indskrivning til løbet. 

Er timestations bemandede?

Nej, timestations er ikke bemandende. 

Skal jeg have en læge med på holdet?

Nej. En læge er god at have med, men ikke et krav.

Kan jeg selv bestemme mit starttidspunkt?

Nej, starttidspunktet for hver rytter/hold tildeles af løbsledelsen og vil ske ud fra princippet ”Først tilmeldte – sidste starttidspunkt”

Skal en følgebil altid følge bagefter rytteren?

Nej, ikke alle døgnets 24 timer. I timerne mellem 19 og 07 er det obligatorisk, ligesom det også er det ved dårlig sigtbarhed og når en Timestation passeres. 

Gode råd til deltagerne

Her er en håndfuld gode råd som tidligere ryttere har givet videre.

Før løbet

Forud for deltagelse i vores løb, skal du i god tid sikre dig, at du er i stand til gennemføre løb som vores. Rådfør dig evt. med din læge. Og sørg for at din træning står mål med udfordringen.

Du skal i god tid sikre dig, at du har de fornødne forsikringer både i tilfælde af person- og materiel skade.

Din cykel skal være tilstrækkelig god forfatning, så den ikke på nogen kan udgøre en risiko for dig selv og andre. Vi anbefaler du får den tjekket hos en cykelsmed inden afgang. 

Du er forpligtet til at have læst løbets regler. Et brud på disse kan føre til diskvalifikation.

Du skal før løbet have sikret dig, at du har fået udleveret din tracker, løbspose, o.l. Orientér dig om, hvor og hvornår disse eventuelt udleveres. 

Du skal før løbet have påmonteret dit løbsnummer, reflekser o.l. på cyklen. Har du følgebil med i dit løb, gælder det også for din bil. Orientér dig i reglerne om, hvor de skal placeres. 

Under løbet

Sørg for undervejs i løbene, at få tilstrækkeligt med væske og energi.

Nogle er i stand til at sidde 16-20-24 timer på cyklen, andre er ikke. Sikr dig at du mentalt årvågen hele løbet igennem. Har du ambitioner om at cykle med et minimum af søvn, anbefaler vi, at du har en ledsager med til at tage bestik af din tilstand undervejs.

Løbet forløber i alle døgnets 24 timer. Det er tilladt at forlade ruten og sove i hallerne eller på campingpladser man møder.
Du skal ALTID genoptage løbet på ruten, præcis på det sted hvor du forlod den! 

Ønsker man at forlade løbet meldes dette til en løbsofficial.

Efter løbet

Husk alt dit udstyr og har ryd op efter dig selv.

Er du i stand til at køre hjem?. Vi anbefaler, at ryttere, der har været anstrengt undervejs afventer nogle timer med at køre selv. Vi anbefaler at vores deltagere bliver transporteret af andre hjem.

Indtag efterfølgende tilstrækkelig med energi og særligt væske, og det specielt, hvis løbet har været afholdt under varme forhold.

Målområdet vil efter løbet være åbent og bemandet, så det er muligt at opholde sig der efterfølgende og indtage energi og væske.